Óvodák

III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzati Óvodák

1. Almáskert Óvoda és Tagintézményei
Intézményvezető: Kiss Róbertné

 Almáskert Óvoda Almáskert Óvoda
1033 Budapest, Szérűskert u. 37.
Telefonszám: +36 1 250 0657
www.almaskertovoda.hu
Gázgyár lakótelepi Óvoda
1031 Budapest, Gázgyár lakótelep
Telefonszám: +36 1 368 7901
Honlap készítése folyamatban van
 Csicsergő Óvoda Tagóvoda:
Óbudai Csicsergő Óvoda
1033 Budapest, Szérűskert u. 41.
Telefonszám:+36 1 367 1982
www.csicsergok.gportal.hu

Az Almáskert Óvoda 5, a Gázgyár Óvoda 4, a Csicsergő Óvoda 7 vegyes csoportban neveli és fejleszti az óvodás gyermekeket.
Az óvoda dolgozói szakképzett óvodapedagógusok és dajkák, akik hittel, lelkesedéssel, magas színvonalú nevelő munkával dolgoznak a gyermekekért.
Az Almáskert és az Óbudai Csicsergő Óvoda nevelőtestülete évek óta vezeti az ELTE Tanító és Óvóképző Főiskola óvodapedagógusi szakának nappali és esti gyakorlati képzését.
A saját magunk alkotta nevelési programjuk címe: Az Almáskert, az Óbudai Csicsergő és Gázgyár lakótelepi Óvoda Játékos Természetismereti, Mozgás, Anyanyelvi Programja.
Programjukat úgy valósítják meg, hogy a gyermekeket kiviszik a természetbe és a természetet behozzák a csoportszobába, sok mozgással járó tevékenységet szerveznek gyermekeik számára, az anyanyelvi nevelés az egész napi tevékenységüket áthatja.

2. Ágoston Művészeti Óvoda és Tagintézményei
Intézményvezető:

Ágoston Művészeti Óvoda
1032 Budapest, Ágoston u. 2/A
Telefonszám:+36 1 388 777; Fax: +36 1 439 1248
email:agoston-o@kszki.obuda.hu
Váradi u. 15/a,
Telefonszám:+36 1 242 7664
Tagóvoda:
Kastély Óvoda
1037 Budapest, Bécsi út 236.
Telefonszám / Fax: +36 1 388 7389
Óvodavezető: Szalontai Edit
www.kastelyovoda.hu
email:becsi-o@kszki.obuda.hu

Az Ágoston óvoda 35. éve fogadja a kerület gyermekeit. A telephellyel együtt 11 csoporttal működik.
Az itt dolgozók mindig arra törekedtek, hogy környezetük és nevelési elveik a rájuk bízott gyermekek maximális fejlődését biztosítsák.
Munkánkat meghatározza helyi nevelési programjuk (adaptált), melynek címe:
„Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel”.
Elvük, hogy a játék, mely a gyermek legkedvesebb tevékenysége, minden időben és helyzetben felhasználható képességek kibontakoztatására, az érzelem, az értelem, az akarat megnyilvánulására, formálására tegyék őket alkalmassá. Játéktevékenységeikhez, programunk szellemében „kuckókat” alakítottunk ki a különféle fejlesztési területekhez (ének, irodalom, ábrázolás, környezet), ahol mikro csoportos kezdeményezés formájában egyéni bánásmódra, fejlesztésre nyílik lehetőség.

A „KASTÉLY” ÓVODA 2008-tól az Ágoston Óvoda tagintézménye.
Az óvoda zöldövezeti villaépületben működik. Csoportjaikban stabil, évek óta együtt dolgozó nevelőtestülettel fogadják a gyermekeket. A gyümölcsfákkal, örökzöldekkel teli kertünk és sportpályánk maximálisan kielégíti gyermekeik mozgásigényét. Környezetünk szeretetére, védelmére nevelik óvodásaikat – tudatos nevelőmunkával.

Óvodai nevelőprogramunk: ÉN-TE-Ő-MI” személyközpontú program. (Rogers szemléletű nevelési program)
Ezen kívül Német nemzetiségi program.

3. Óbudai Mesevilág Óvoda

Óvodavezető: Gólyáné Kaszás Erzsébet

Óbudai Mesevilág Óvoda
1039. Budapest, Bárczi Géza u. 1.
Telefonszám / fax: +36 1 243 1508
Cseppke Óvoda
1039. Budapest, Bárczi Géza u. 2.
Telefonszám: +36 1 243 0598
Vízi Óvoda
1039. Budapest, Víziorgona u. 2.
Telefonszám / fax: +36 1 243 1360
Vízi Óvoda
1039. Budapest, Víziorgona u. 1.
Telefonszám: +36 1 454 0513

Az óvoda mind a 4 épületében óvodapedagógusaik több éves tapasztalattal, elhivatottsággal, s az óvónői végzettségük mellett számos speciális szakterületen további képzettséggel is rendelkeznek.
Az óvodapedagógusok munkáját gyógypedagógusok, fejlesztőpedagógusok, logopédusok, pszichológusok és nem utolsó sorban szakképzett dajkák segítik.
Az óvoda szakmai munkáját a gyermekszeretet, a tisztelet, a megbecsülés és a másság elfogadása jellemzi. Nevelőmunkájuk fő eszköze a játék, a játékos tevékenykedtetés, a játékba ágyazott tanulás. E mellett nagy hangsúlyt fektetnek a mozgásfejlesztésre, az egészséges életmód alapjainak lerakására, a kommunikációs készség, az anyanyelvi nevelés fejlesztésére. Elengedhetetlen nevelési feladatuk a gyermekek szociális érésének elősegítése, a közösségi magatartás alakítása, ezen belül az érzelmi és az erkölcsi nevelés.
Óvodai nevelésük fő célja az egészséges, természetbarát, harmonikus személyiség fejlesztése, a tanulási képességeket meghatározó pszichikus funkciók megalapozása az óvodai nevelés komplex folyamatában, melynek során a 3-6-7 éves gyermekeket a szülőkkel együttműködve, az egyéni és életkori sajátosságaikat figyelembe véve, a fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználva, változatos módszerek komplex alkalmazásával az általános iskolai tanulásra alkalmassá tegyük.

Kiegészítő pedagógiai programként a Bárczi Géza utca 1. szám alatt lévő székhely óvodában megfelelő létszámú érdeklődő esetén német nemzetiségű csoportot is indítanak a 2012/13-as nevelési évben.

4. Gyermekvilág Óvoda
Óvodavezető: Barabásné Murgács Kinga

 Vitorla Utcai Óvoda Gyermekvilág Óvoda
1031. Budapest, Vitorla u. 6.
Telefonszám: +36 1 242 6911
e-mail: vitorla-o@kszki.obuda.hu
www.gyermekvilag-obuda.hu
 Kanóc Utcai Óvoda 1031. Budapest, Kanóc u. 3.
Telefonszám: +36 1 242 6831
e-mail: kanoc-o@kszki.obuda.hu
 Arató Emil téri Óvoda 1031. Budapest, Arató. tér. 2.
Telefonszám: +36 1 439 0206,
e-mail:arato-o@kszki.obuda.hu

Az óvoda három épülete a Pók utcai lakótelepen helyezkedik el.
A Kanóc utcai 6 csoportos óvoda a lakótelep elején, a Hév megállótól közelíthető meg, a Vitorla utcai 4 csoportos épület a Nánási útnál található, harmadik telephelyük a „Máltai Játszótér” mellett, az Arató Emil téren került kialakításra. Mindhárom helyen azonos feltételekkel rendelkező, hasonló berendezésű, napfényes, igényes bútorzatú, sok játékkal felszerelt szobákban, és gondozott kertekben játszhatnak, levegőzhetnek a gyerekek.
Pedagógusaik több éves tapasztalattal, és sokirányú képzettséggel, elhivatottan foglalkoznak valamennyi gyermekkel. Az óvónők munkáját logopédusok, gyógypedagógusok és pszichológusok segítik. A csoportokat általában életkor szerint szervezik, melyekben 1 – 2 sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is vállalják. Az óvoda életéről, és a gyermekek fejlődéséről évente 1-2 alkalommal, értekezleteken, és a fogadóórákon tájékoztatást adnak.

5. Gyermeksziget Montessori Óvoda
Intézményvezető:

 Gyermeksziget Montessori Óvoda Gyermeksziget Montessori Óvoda
1039 Budapest, Zipernowsky u. 2.
www.gyermeksziget.eoldal.hu
Tagóvoda:
Mosolygó Óvoda
1039. Budapest, Kelta utca 8.
Telefonszám: +36 1 454 7200, +36 1 243 8427
Óvodavezető: Stefán Mariann
E-mail.:ziper-o@kszki.obuda.hu

Az óvoda Budapest határán, Békásmegyeren a Duna felöli oldalon található.
Intézményük 6 csoporttal működik, csoportszobáink tágasak, világosak. Az épülethez tágas udvar tartozik, ahol folyamatosan bővítjük a mozgásfejlődést, szolgáló játékeszközöket, így biztosítjuk az egészséges életmód szokásainak kialakítását, a mozgástevékenységek változatos gyakorlását. Az óvoda 1991 óta Maria Montessori pedagógiai módszerével működik, melynek módszereit Programjuk alapján mindkét intézményben nevelési gyakorlatban alkalmazzák a pedagógusok.
A gyermekek vegyes életkorú csoportban vannak, nincsenek korcsoportok szerint elkülönítve, természetessé válik, hogy a nagyobbak segítik a kisebbeket. A vegyes csoport tapasztalataik szerint hatékonyabban segíti a gyermekek szocializálódását.
Csoportjaikban a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is biztosítjuk.
A pedagógusok munkáját fejlesztő pedagógus, pszichológus, logopédus és gyógypedagógus segíti.
Céljuk: harmonikusan fejlődő, sokoldalú, kreatív, kiegyensúlyozott, segítőkész, egészségesen élő gyermek nevelése, derűs, nyugodt, családias légkörben.
Nevelési alapelvük a gyermekszeretet. A harmonikus, nyugodt, egymásra figyelő óvodai életben a játékot tartjuk elsődlegesnek. Erre alapozzuk a gyermekek igényeihez, életkori sajátosságaihoz, testi képességeihez igazított tapasztalatszerzéseket. Hangsúlyozzuk a családdal való együttműködést, a nyílt és jó szándékú párbeszédet, mely nélkül az egészséges és sérült gyermek nevelése nem lehet teljes.

6. Hétpettyes Óvoda és tagintézménye
Intézményvezető:

HÉTPETTYES ÓVODA/SZÍN-KÖR-JÁTÉK TAGÓVODA
1033. Budapest Harrer Pál u. 7
Telefonszám: +36 1 368 2236
www.hetpettyes.gportal.hu
Óvodavezető: Ferenczné Gulyás Ilona
 Szín Kör Játék Óvoda Tagóvoda:
SZÍN-KÖR-JÁTÉK TAGÓVODA
1032 Budapest, Törzs utca 2.
www.solymartorzsovi.hu
Tagintézmény vezető: Besskó Istvánné
 Szín Kör Játék Óvoda Tagóvoda:
SZÍN-KÖR-JÁTÉK TAGÓVODA
1032 Budapest, Solymár utca 12-14.
www.solymartorzsovi.hu
Tagintézmény vezető: Besskó Istvánné

A székhely, illetve a tagintézmény 2009. 08. 01.-től működik együtt, három épületben 9+4+4 csoporttal.
Közös, -de a módszerek tekintetében kissé eltérő – helyi pedagógiai programmal dolgoznak.
Legfontosabb számukra az, hogy a gyermekek jól érezzék magukat intézményünkben, érezzék szeretetüket, változatos lehetőségeket kapjanak arra, hogy képességeik fejlődhessenek. Gondoskodnak arról, hogy napjaik vidáman teljenek, kérdéseikre válasz kapjanak, nyitottak, tevékenyek legyenek, egészséges, biztonságos környezetben nevelődjenek.

7. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Meseerdő Óvoda és tagintézményei
Intézményvezető:

 Váradi Utcai Óvoda Meseerdő Óvoda
1035 Budapest Váradi u. 9-11.
Telefonszám: +36 1 368 8026, Fax: +36 1 439 1292
www.meseerdoovi.uw.hu
Óvodavezető: Dr Kovács Antalné
 Kerék Utcai Óvoda Kerék Utcai Óvoda
1035 Budapest Kerék u. 12-14.
Telefonszám: +36 1 368 6663, Fax: 436-0464
 Szivárvány Óvoda Tagóvoda:
Szivárvány tagóvoda
1035 Budapest Szél u. 23-25.
Telefonszám: 388-4159, Fax: 439-1221
Tagóvodavezető: Érchegyiné Futó Csilla
 Meggyfa Óvoda Meggyfa Óvoda
1033 Budapest Meggyfa u. 14.
Telefonszám: +36 1 368 7466
www.szivarvany-ovi.hu

A Meseerdő Óvoda négy épülete összesen 16 csoportban fogadja a környék 3-7 éves korú gyermekeit.
Mindkét óvoda négy-négy csoporttal működik. A csoportszobák kialakításánál, berendezésénél figyeltek arra, hogy azok több funkció kielégítésére is alkalmasak legyenek. Az elmúlt évek során külön fejlesztőszobákat alakítottak ki.
Pedagógiai Programjuk a játékos környezeti nevelésre, a környezettudatos magatartás megalapozására, az egészséges életmód népszerűsítésére, a játékba integrált tanulás lehetőségeinek kiaknázására helyezi a hangsúlyt.
Céljuk, hogy óvodásaink szeretetteljes, harmonikus, élmény gazdag, vidám környezetben töltsék mindennapjaikat.
Nyitottak a szülői ház felé, igényeljük segítségüket, támogatásukat. Intézményeikben hivatása iránt elkötelezett, magas szintű szakmai munkát végző óvodapedagógusi kollektíva, és alkalmazotti közösség dolgozik.
Munkánkat fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus segíti.

8. Napraforgó Művészeti Óvoda
Óvodavezető: Somodiné Kiss Terézia

Napraforgó Művészeti Óvoda
1039 Budapest, Pais D. u. 2.
Telefonszám: +36 1 243 2948
Tagóvoda:
Hétszínvirág Művészeti Óvoda
1039 Budapest, Medgyessy F. u. 1.
Telefonszám: + 36 1 244 3893

Intézményük egy törzsóvodából és tagintézményéből áll, két épületben működik.
A Napraforgó Művészeti Óvoda Békásmegyeren a hegy felőli oldalon, a lakótelep szélén, az Ó-falu határán található, 7 gyermekcsoporttal működik, vegyes életkorú összetételben, részben osztott formában.
A Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda a Medgyessy úti Bölcsőde és Általános Iskola szomszédságában található, ahol 8 gyermekcsoportban történik a nevelés, homogén és vegyes összetételben.
Csoportszobáik, öltözőik tágasak, világosak, tornaszobáik jól felszereltek, korszerűek. Munkájukat az „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” elnevezésű pedagógiai program alapján végezzük, a kialakított funkciósarkok használata során a gyermekeknek lehetőségük nyílik: a környezet tevékeny megtapasztalására, a versek, mesék élményszerű befogadására, feldolgozására, zenei alapkészségek kialakítására, dalos játékok, népi hagyományok megismerésére, a festés, rajzolás, mintázás, kézművesség mindennapi gyakorlására.
A játékba integrált nevelés mikro csoportos formában történik. A mindennapi tevékenységekről, életükről, tájékoztató táblák segítségével naprakész információkat adnak a szülőknek.
A gyermekekkel kialakított kapcsolatunkat az alábbiakban tudjuk megfogalmazni:
„Tisztellek Téged, fontos vagy nekem, csakis Rád figyelek és segítek Neked, ha szükséged van a segítségemre.”
Az óvodapedagógusok nagy tapasztalattal, szakirányú képzettséggel, elkötelezetten foglalkoznak valamennyi gyermekkel. A nevelőmunkát képzett dajkák, logopédus, óvodapszichológus és fejlesztő pedagógus kolléga is segíti.

9. Pitypang Művészeti Óvoda
Óvodavezető: Gombos Albertné

babamamainfoHunyadiUtcaiOvoda Pitypang Művészeti Óvoda
1039. Budapest, Hunyadi u.10.
Telefonszám: +36 1 388 7353
www.pitypangmuveszetiovoda.hu
 babamamainfo Cetz Janos Utcai Ovoda 1039. Budapest, Czetz János u.25.
Telefonszám: +36 1 388 3347
 babamamainfo Ürömi Úti Óvoda 1038. Budapest, Ürömi u. 2.
Telefonszám: +36 1 368 9050
 babamamainfo Gyöngyforrás Óvoda Tagóvoda:
Gyöngyforrás Óvoda

1031. Budapest, Dósa u. 4
Telefonszám: +36 1 388 2448.

Intézményük négy épületben működő törzsóvodából és telephelyekből áll, ahol a gyermekek nevelése a lehetőségekhez mérten azonos elvek, célok alapján történik.
Mind a négy óvodában Nagy Jenőné „Óvodai nevelés a művészetek eszközeivel” programmal dolgoznak. A nevelőtestület számára kiemelt nevelési feladat a művészeti nevelés, a néphagyományok ápolása, mely kiegészül az egészséges életmódra, a környezettudatos magatartásra neveléssel.
Helyi nevelési programjuk alapelve: Szeretetteljes, biztonságérzetet adó, érzelemben gazdag óvoda megteremtése, ahol a gyermekközpontúság úgy jelenik meg, hogy tartást, önállóságot, boldogságot ad a gyermekeknek. Nevelésük során a gyermekek mindenek felett álló érdekeit kívánjuk érvényesíteni.

Forrás: Óvodai iránytű 2012, www.obuda.hu

Kedves Olvasónk! Mivel az oldalon szereplő információkat nem kapjuk meg automatikusan hivatalos úton, ezért azok tájékoztató jellegűk! Kérjük segítsd munkánkat azzal, hogy ha hiányosságot, pontatlanságot találsz az oldalon, jelezd nekünk a obuda@babamama.info email címre. Köszönjük!